BNA ARCHITECTENDAG

15-10-2020

Op de landelijke architectendag 5 november aanstaande zal Annegien, met 3 andere experts, spreken over het onderwerp "Ontwerpen aan een betekenisvolle toekomst". Wat betekent de huidige crisis voor ons vak?


Dagvoorzitter Gaetana Ferla bevraagd experts uit drie verschillende disciplines wat ‘ontwerpen aan een betekenisvolle toekomst’ voor hen betekent. Wat zijn de consequenties voor samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid of voor de rol die je als professional op je neemt? Natuurlijk komt de invloed van Covid-19 aan bod; is het daadwerkelijk een katalysator of zelfs gamechanger voor ontwikkelingen of is de praktijk nog weerbarstig? En, in navolging van onze introductietekst; is dit wel de echte crisis waar we ons op moeten richten of ligt die nog daarachter?


De dag zal volledig online plaatsvinden. Meer informatie en inschrijven op de site van de BNA: https://www.bna.nl/agenda/bna-architectendag/2020