NIEUWE OPDRACHT

13-06-2022

De Zwarte Hond en BRIQUE architecten zijn erg blij met de gewonnen tender voor het ontwerp van schoolgebouw Basisschool Noord in Utrecht-Merwede waarin twee basisscholen gehuisvest zullen worden.


Volgens het oordeel van de jury blijkt dat De Zwarte Hond en BRIQUE heel goed hebben begrepen wat het ontwerp moet zijn dat past bij Agora onderwijs. Ook had de jury positieve waardering voor de inpassing in de omgeving en de ontwerpkenmerken die de sociale verbinding bevorderen. Tot slot werd een zeer positieve beoordeling gegeven over de hoge kwaliteit van de expertises binnen het team die de realisatie van een echte Agora school mogelijk malen.


Voor Basisschool Noord speelt het thema duurzaamheid een hoofdrol in het ontwerp. Merwede moet een duurzame wijk worden waarin vervoer per fiets centraal staat. Gemiddeld slechts één auto per vijf wooneenheden is toegestaan waardoor ruimte ontstaat voor verdichting. Het ontwerp voor het drie verdiepingen tellende schoolgebouw met gymzaal haakt hierop in, zodat de bewoners van Merwede zich kunnen verheugen op een duurzaam en flexibel schoolgebouw dat de leerlingen ook op de lange termijn een gezonde leeromgeving biedt.

Met: LBP Sight, Galjema BV Technisch Adviesbureau, Basalt Bouwadvies, IMd Raadgevende ingenieurs


#dezwartehond #architecture #strategy #urbanism #schoolarchitecture #schoolbuildings #utrecht #merwede #sustainableschool #primaryschool #futureschool