MONUMENTEN VAN BRIQUE

21-09-2021

Monumenten met BRIQUE

Wij werken graag aan bijzondere projecten, projecten die het alledaagse overstijgen. Waar we onze kennis, kunde en ervaring optimaal voor kunnen inzetten. Niet voor een anonieme, onbekende gebruiker, maar samen met de mensen die het gebouw uiteindelijk zullen laten leven.


Voor ons is elke bouwopgave als een interessante puzzel, waar functionaliteit, esthetiek en techniek optimaal in elkaar gepast moeten worden. Dat doen we met een flinke dosis inlevingsvermogen, inventiviteit, oog voor schoonheid en veel praktische, technische kennis. Elk project wordt van start tot oplevering intensief begeleid door één van de vier partners van BRIQUE, allemaal architect en als ingenieur afgestudeerd aan de TU in Delft. Zij werken nauw samen met een hecht en hoog opgeleid team van ervaren architecten, technisch ontwerpers en projectleiders die ook het gehele traject betrokken blijven. Hierdoor heeft iedereen ervaring in zowel de ontwerpfasen als de bouw voorbereidende en uitvoerende fasen. Zo wordt vanaf de start een technisch en financieel haalbaar ontwerp geborgd en worden tot de oplevering en wensen en voorkeuren van de gebruikers gehoord en meegenomen.


Deze continuïteit en intrinsieke zorgvuldigheid waar wij mee werken levert prachtige nieuwbouwprojecten op én is uitermate geschikt voor de duurzame restauratie van monumentale gebouwen. Waarbij we onze inventieve en technische out-of-the-box benadering combineren met een historisch besef en sterk gevoel voor schoonheid. Dat toont zich niet alleen in de architectuur met ook in het interieur van de gebouwen.

Stationsgebouw Kwadijk

Restauratie, renovatie van het voormalig stationsgebouw Kwadijk uit 1884. Het opnieuw betekenis geven aan historisch erfgoed is één van de grootste ruimtelijke opgaven van deze tijd. Oude gebouwen zijn immers niet ontworpen om telkens weer een andere functie te huisvesten. Aldus vraagt het herontwikkelen van oude gebouwen om een zorgvuldige inpassing en een flinke dosis creativiteit.

Stedelijk Gymnasium Haarlem

De belangrijkste monumenten waar wij op dit moment aan werken, zijn de twee gebouwen aan het Prinsenhof in Haarlem, in het hart van het historische centrum, waar het Stedelijk Gymnasium in gevestigd is. Het is belangrijk dat zulke bijzondere gebouwen behouden blijven voor het onderwijs en niet wordt veranderd in luxe appartementen of een hotel. Het is echter wel een uitdaging om ze geschikt te maken voor het hedendaagse onderwijs.

De beide gebouwen uit 1865 en 1921 hebben veel kwaliteit. De lokalen zijn hoog en licht, de gangen zijn breed en de hoofdentree aan het Prinsenhof heeft een voorname uitstraling. Als je er binnenkomt voelt het als een voorrecht in zo’n gebouw les te mogen krijgen. Maar het onderwijs van nu vraagt om meer dan goede lokalen. Er wordt veel meer zelfstandig geleerd en in kleine groepen samengewerkt, wat vraagt om prettige en flexibele werkplekken buiten de lokalen. Dit vraagt eveneens om meer openheid en transparantie in het gebouw. Ook ruimtes met grotere overspanningen, die de standaardmaat van een lokaal overschrijden ontbreken.

Om deze grotere ruimtes te realiseren, wordt er een nieuw volume op de kleine binnenplaats achter het gebouw geplaats. Van binnenuit is dit zorgvuldig gepositioneerd ten opzichte van het centrale trappenhuis en het bestaande gebouw, zodat in het hart van het gebouw openheid naar deze lichte nieuwbouw aan de achterzijde ontstaat. Door op de begane grond meer transparantie te creëren en het entreegebied aan één zijde te openen ontstaat het gevoel van een grote open ruimte, om te ontmoeten, te ontspannen en te werken. Met een duidelijke ontvangstbalie en een hedendaags sfeer.

Het volume van de uitbouw is in nauw overleg van monumentenzorg en welstand zorgvuldig gepositioneerd en onderscheid zich zowel in vorm als in materiaal van het bestaande. Het gebouw wordt vanuit duurzaamheidsperspectief en met het ook op de krappe bouwplaats geprefabriceerd in hout. De nieuwe gevel wordt uitgevoerd in een warmrood zink met zorgvuldig gepositioneerde felsnaden. Een materiaal dat al eeuwen gebruikt wordt in de bouw en zich onderscheidt, maar zich wat betreft kwaliteit en uitstraling kan meten met het bestaande. Daarnaast wordt het gebouw, voor zover mogelijk binnen de technische en financiële kaders, verduurzaamd en wordt het binnenklimaat aangepast aan de huidige eisen die aan scholen gesteld worden. Zo voegen we een nieuwe laag toe aan de historie uit de 19e en de 20e eeuw.

Het proces van een vernieuwing van een monument, waarbij veel aandacht gaat naar het krijgen van een bouwvergunning, in samenwerking met allerlei specialisten en de gemeente beheersen we inmiddels. En het lukt dan ook altijd om zowel de wensen van de gebruiker als de kaders van de gemeente te respecteren.

UVA Binnengasthuisstraat, Amsterdam
UVA Binnengasthuisstraat, Amsterdam
UVA Oost Indisch Huis, Amsterdam
UVA Oost Indisch Huis, Amsterdam

Monumentale scholen

Behalve aan het Stedelijk Gymnasium werken we op dit moment ook nog aan het interieur van twee monumentale panden van de Universiteit van Amsterdam; het bijzondere Oost Indisch Huis uit het begin van de 17e eeuw en aan het voormalige administratiegebouw van het binnengasthuis, aan de Binnengasthuisstraat uit 1916. Verder aan een kleine uitbreiding van het monumentale gebouw van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, de aanpassing van de installaties voor de verbetering van de ventilatie van het Coornhert Lyceum in Haarlem en maken we het schoolgebouw aan het Junoplantsoen in Haarlem geschikt voor de Internationale School.


Eerste Christelijk Lyceum Emmakade, Haarlem
Eerste Christelijk Lyceum Emmakade, Haarlem
Coornhert Lyceum, Haarlem
Coornhert Lyceum, Haarlem

In het verleden hebben we onder andere de uitbreiding en renovatie van het gemeentelijke monument De Daaf Gelukschool ontworpen en zijn we verantwoordelijk voor de restauratie en uitbreiding van de Oost ter Houtschool in een historische villa aan het Spaarne, beide eveneens in Haarlem.

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem, Leidse vaart
Eerste Christelijk Lyceum Haarlem, Leidse vaart
Daaf Gelukschool Haarlem
Daaf Gelukschool Haarlem
Oost ter Hout praktijkschool, Haarlem
Oost ter Hout praktijkschool, Haarlem

Historische woningen

We werken niet alleen aan monumentale scholen, maar ook veel van de ontwerpen voor particuliere woningen die we met BRIQUE Interieur realiseren zijn voor historische panden en monumenten. Nieuwsgierig? Kijk op www.brique-interieur.nl