NIEUW LEVEN IN HISTORISCHE GEBOUWEN

31-01-2022

Monumenten met BRIQUE

Wij werken graag aan bijzondere projecten, projecten die het alledaagse overstijgen. Waar we onze kennis, kunde en ervaring optimaal voor kunnen inzetten. Niet voor een anonieme, onbekende gebruiker, maar samen met de mensen die het gebouw uiteindelijk zullen laten leven.


Elke opgave is een interessante puzzel, waar functionaliteit, esthetiek en techniek optimaal in elkaar gepast worden. Dat doen wij met een flinke dosis inlevingsvermogen, inventiviteit, oog voor schoonheid en veel praktische, technische kennis. Elk project wordt intensief begeleid door één van de vier partners van BRIQUE, architecten afgestudeerd aan de TU in Delft. Zij werken samen met een hecht en hoog opgeleid team dat ook het gehele traject betrokken blijft.


Deze continuïteit en de intrinsieke zorgvuldigheid waar wij mee werken levert prachtige nieuwbouwprojecten op én is uitermate geschikt voor de duurzame restauratie van monumentale gebouwen. Waarbij we onze inventieve en technische out-of-the-box benadering combineren met een historisch besef en sterk gevoel voor schoonheid. Dat toont zich niet alleen in de architectuur met ook in het interieur van de gebouwen.

Stationsgebouw Kwadijk

Het opnieuw betekenis geven aan historisch erfgoed is één van de grootste ruimtelijke opgaven van deze tijd. Oude gebouwen zijn immers niet ontworpen om telkens weer een andere functie te huisvesten. Aldus vraagt het herontwikkelen van oude gebouwen om een zorgvuldige inpassing en een flinke dosis creativiteit. Van het stationsgebouw in Kwadijk uit 1884 hebben we een fantastisch bedrijfsgebouw kunnen maken. Nadat het gebouw als station was afgedankt, werd het een tijd als graansilo gebruikt. De zware betonfundering die hiervoor gemaakt was, konden we gebruiken om met een klein en rank staalskelet in het gebouw een extra verdieping te realiseren en zo extra waarde creëren.

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Op dit moment werken wij aan twee monumenten aan het Prinsenhof in Haarlem, in het hart van het historische centrum, waar het Stedelijk Gymnasium in gevestigd is. Wij vinden het belangrijk dat deze bijzondere gebouwen behouden blijven voor het onderwijs en niet worden veranderd in luxe appartementen of een hotel. De uitdaging om ze hiervoor geschikt te maken gaan wij graag aan.

De schoolgebouwen uit 1865 en 1921 hebben veel kwaliteiten; de lokalen zijn hoog en licht, de gangen zijn breed en de hoofdentree aan het Prinsenhof heeft een voorname uitstraling. Maar het onderwijs van nu vraagt om meer dan dat, omdat er veel zelfstandig en in kleine groepen gewerkt wordt. Dit vraagt om prettige en flexibele werkplekken buiten de lokalen en om meer openheid en transparantie in het gebouw. Ook ruimtes met grotere overspanningen, die de standaardmaat van een lokaal overschrijden ontbreken.

Om deze grotere ruimtes te realiseren, wordt er een nieuw volume op de kleine binnenplaats achter de gebouwen geplaats. Aansluitend op het centrale, bestaande trappenhuis ontstaat er in het hart van het gebouw meer openheid, door deze lichte uitbouw. Door op de begane grond rondom de entree ruimtes open te maken ontstaat een open ruimte, om te ontmoeten, te ontspannen en te werken.

Het volume van de uitbouw is in nauw overleg met monumentenzorg gepositioneerd en onderscheid zich in vorm en materiaal van het bestaande. De uitbouw wordt met het oog op de krappe bouwplaats geprefabriceerd in duurzaam hout en de gevel wordt van warmrood, gefelsd zink. Een eeuwenoud bouwmateriaal wat zich in kwaliteit en uitstraling kan meten met het bestaande. Het bestaande gebouw wordt heringedeeld, verduurzaamd en het binnenklimaat wordt verbeterd.

UVA Binnengasthuisstraat, Amsterdam
UVA Binnengasthuisstraat, Amsterdam
UVA Oost Indisch Huis, Amsterdam
UVA Oost Indisch Huis, Amsterdam

Monumentale scholen

Behalve aan het Stedelijk Gymnasium werken we op dit moment ook nog aan het interieur van twee monumentale panden van de Universiteit van Amsterdam; het bijzondere Oost Indisch Huis uit het begin van de 17e eeuw en aan het voormalige administratiegebouw van het binnengasthuis, aan de Binnengasthuisstraat uit 1916. Verder aan een kleine uitbreiding van het monumentale gebouw van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, de aanpassing van de installaties voor de verbetering van de ventilatie van het Coornhert Lyceum in Haarlem en maken we een schoolgebouw aan het Junoplantsoen in Haarlem geschikt voor de Internationale School.


Eerste Christelijk Lyceum Emmakade, Haarlem
Eerste Christelijk Lyceum Emmakade, Haarlem
Coornhert Lyceum, Haarlem
Coornhert Lyceum, Haarlem

In het verleden hebben we onder andere de uitbreiding en renovatie van het gemeentelijke monument De Daaf Gelukschool ontworpen en zijn we verantwoordelijk voor de restauratie en uitbreiding van de Oost ter Houtschool in een historische villa aan het Spaarne, beide eveneens in Haarlem.

Daaf Gelukschool Haarlem
Daaf Gelukschool Haarlem
Oost ter Hout praktijkschool, Haarlem
Oost ter Hout praktijkschool, Haarlem

Historische woningen

Wij werken ook veel aan historische en monumentale particuliere woningen. Nieuwsgierig? Kijk op www.brique-interieur.nl