Lekker Fit!

Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

In het kader van het programma ‘lekker fit’ van de gemeente Rotterdam hebben wij een gymzaal ontworpen die kinderen uitnodigt tot sporten. Een gymzaal die sporten leuk maakt! Dit vraagt om een vriendelijk, uitnodigend gebouw zijn, al vraagt het programma een ‘dichte doos’. Door de entree dubbelhoog te maken hebben we het gebouw toch ‘geopend’ en is er ook vanuit de zaal zicht naar buiten. Door heldere keuzes hebben we het beste uit het budget gehaald. Zo zijn ruimtelijke extra’s gerealiseerd; de hoge hal en tribune zijn efficiënte verblijfsplekken.


De gevel is een slimme combinatie; kostbaarder op maaiveldniveau, daarboven een goedkoper materiaal met een chique ogende diagonale toepassing. Schuine lijnen geven het rechte volume een dynamische uitstraling. Op maaiveld is de gevel uitgevoerd in stootvaste, onderhoudsvriendelijke geglazuurde bakstenen. Deze contrasteren met de matte vezelcementplaat erboven. Verschillende kleuren, glans en reliëf maken de kleurvlakken tactiel en verfijnd. Goede aansluitingen zijn essentieel en beeldbepalend. De detaillering is vlak, maar zo uitgevoerd dat vervuiling en streepvorming worden voorkomen. 


opdrachtgever:
Dienst Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

locatie:
Slaghekstraat, Rotterdam

start & oplevering:
2013-2015

projectstatus:
gerealiseerd

oppervlakte:
722 m2

uitvoerende partijen:
Schipper Bouwgroep

team:
Roel van Nieuwenhuizen, Graham Kolk, Annegien van Dijk, Suzanne Ellis

overige adviseurs:
CAE Nederland, Ingenieursbureau Grontmij

fotografie:
Maarten Noordijk

“De gymzaal is prachtig geworden, echt een knappe prestatie gezien het budget en de tijdsdruk. De materialisering en detaillering is heel fraai, zeer goed passend in/reagerend op de omgeving én tegelijk heeft het gebouw voldoende eigenheid. De opgave om een zeer onduidelijke stedenbouwkundige situatie met dit project bepaalde logica te geven, is zeer goed gelukt.”

Maurice Bouwmans, Stedenbouwkundige Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

De gymzaal is in goed overleg ontworpen. Het project is uitgevoerd binnen het beschikbare budget en de krappe planning, mede door de inzet van KoningEllis.

De gymzaal is zorgvuldig ingepast in een dichtbewoonde wijk. De gevels en het interieur zijn met aandacht voor gebruiker en omgeving ontworpen. Het resultaat heeft ons verrast, KoningEllis denkt net wat verder dan andere architecten.

Cees Boogaart en Rob ten Berge, Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Gevels en materialen

Het stedenbouwkundig weefsel is aangeheeld en verhelderd door een eenduidige vorm en zorgvuldige materiaalkeuze. Van afstand spreken de schuine lijnen en kleurvlakken, dichterbij de open- en geslotenheid en de materialen. Waar het gebouw de openbare ruimte bepaalt zijn glazen hoeken; aan de Slaghekstraat en het Vredesplein. Glazen deuren tussen zaal en plein verbinden binnen en buiten sporten.

Interieur

Schuine lijnen en kleurvlakken van buiten herhalen zich binnen. Het interieur is vriendelijk en uitnodigend, maar kan tegen een stootje. Duurzame materialen zijn vlak gedetailleerd voor een eenvoudige schoonmaak en veilig gebruik. De houten wandafwerking in de hal blijft mooi door een harde toplaag.

De wanden van de zaal zijn vlak, het gele akoestische wandmateriaal bekleed ook de bergingdeuren.De zacht beklede wanden zijn stoot-veilig en geven een geborgen gevoel. Deze dragen ook bij aan de ruimte-akoestiek, prettig voor kinderen en leerkrachten. In de sportzaal is geïnvesteerd in het plafond; akoestiek, verlichting en weggewerkte installaties geven rust in de zaal en maken het een prettige plek om te werken.

We stonden voor de opgave om een ontwerp te maken en uit te werken in zeer korte tijd. Dit vroeg van alle partijen extra inspanning en betrokkenheid. Mede dankzij de daadkracht van de opdrachtgever hebben wij binnen de beperkte tijd een ambitieus plan kunnen maken. Deze samenwerking heeft geleid tot een bijzonder ontwerp waar alle betrokkenen trots op zijn.