Geschiedenisles

Oost ter Hout Praktijkschool Haarlem

De praktijkschool Oost ter Hout ligt in een groene omgeving aan het Spaarne in Haarlem, het is een historsche buitenplaats. De school bestaat uit een rijksmonument uit de 18e eeuw, het hoofdgebouw, gekoppeld aan een aantal bijgebouwen uit de twintigste eeuw. Op het terrein staat tevens een vrijstaande gymzaal uit de twintigste eeuw. Het doel van de renovatie, de aanpassing en de uitbreiding waren; het optimaliseren van de aanwezige ruimte, het verbeteren van de structuur en het versterken van de uitstraling van het monumentale gebouw.

De oorspronkelijke entree van het landhuis, die niet gebruikt werd, is in ere hersteld als hoofdentree van de school. We hebben de gangen tussen hoofd- en bijgebouwen van de school vervangen door meer verfijnde en subtiele verbindingen, zodat het monument visueel meer vrij komt te staan. Dit leverde tevens een heldere routing in de school op. De verbindingsgang die de binnenhof afsluit aan de zijde van het Spaarne is verwijderd om meer ruimte en uitzicht te creëren. De school werd zo opgedeeld in twee heldere vanaf het hoofdgebouw te bereiken gebouwdelen, waardoor de leerlingstromen werden gereguleerd.

opdrachtgever:
Dunamare Onderwijsgroep

locatie:
Oosterhoutlaan, Haarlem

start & oplevering:
2009-2015

projectstatus:
Opgeleverd

oppervlakte:
renovatie 1500, nieuwbouw 400 m2

uitvoerende partijen:
Lokhorst BV

team:
Graham Kolk, Esther Jonk, Ieke Koning, Annegien van Dijk, Suzanne Ellis

overige adviseurs:
Mobius consult, Strackee bouwadviesbureau, BBN adviseurs, BOA advies

fotografie:
Maarten Noordijk

De zolder van het hoofdgebouw is aangepast tot onderwijs- en kantoorruimte. Aansluitend op het trappenhuis van het monument is een nieuwe trap gemaakt en op de zolderverdieping zijn extra dakkapellen gemaakt. De interne structuur van het gebouw is aangepast waardoor de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. De ingrepen in het 18e-eeuws landhuis zijn vormgegeven in nauw overleg met de architectuur- en bouwhistorici van de monumentenzorg van de gemeente Haarlem.

De commissie spreekt van een zorgvuldige planaanpak op basis van een gedegen onderzoek

Ruimtelijke Adviescommissie gemeente Haarlem

De school wordt uitgebreid met vier klaslokalen, die worden ontsloten door een nieuwe gang met lichtstraat. De nieuwbouw sluit in vorm en materiaal aan op de huidige bijgebouwen, maar is uitgevoerd met een hedendaagse, minimalistische detaillering.

“Dit nieuwe oude gebouw is klaar voor de toekomst. Wij zijn trots dat we onze leerlingen weer kunnen ontvangen op deze unieke locatie in Haarlem met een nieuw gebouw en moderne, ruime leerwerkplekken. We krijgen veel complimenten. Het team is enthousiast, het maakt indruk op leerlingen en de ouders zijn lovend. Het enige dat nog mist is een ambtswoning.”

Frits Roemers, directeur Oost ter Hout [bron: www.lokhorst.nl/nieuws]