architecten

Welkom !

Wij zijn BRIQUE architecten. Creatief, technisch, strategisch en esthetisch sterk. Wij geven een helder antwoord op complexe ontwerpvraagstukken en maken ontwerpen met een natuurlijke vanzelfsprekendheid en een tijdloze schoonheid.

Persoonlijke aanpak

Onze kracht is de persoonlijke aanpak. Elk project wordt begeleid door één van de architect/partners. Door ons in te leven in de opdrachtgevers en het welbevinden van de toekomstige gebruiker centraal stellen, is elk ontwerp als een maatpak. In ingewikkelde ontwerpprocessen met veel randvoorwaarden en stakeholders is dit inlevingsvermogen van essentieel belang om tot een goed gebouw en breed gedragen resultaat te komen.

Het team van BRIQUE bestaat uit architecten en hoogopgeleide bouwtechnisch ontwerpers. Compact en met veel aandacht voor heldere communicatie. Met onze ervaring en praktische houding, realiseren we ontwerpen binnen budget en planning, zonder de esthetiek uit het oog te verliezen.

Schoonheid en geborgenheid

Onze gebouwen zijn eigen, helder en tijdloos. Ze verhouden zich op een vanzelfsprekende wijze tot het bestaande, maar met een eigen karakter. We werken altijd aan plekken voor mensen. Gebouwen en interieurs die relaties versterken en waar mensen centraal staan en zich geborgen voelen. Woningen, kantoren, hotels en schoolgebouwen. 

Ruimtelijkheid en schoonheid spelen hierbij een belangrijke rol. Lange zichtlijnen versus geslotenheid of contrasten tussen licht en donker, een hoogwaardig materiaalgebruik en een verfijnde afwerking dragen bij aan de gevoelsbeleving van de mens.

Oog voor de toekomst

Wij ontwerpen met oog voor de toekomst. Omdat wij veel werken aan transformaties, renovaties en interieurs, weten wij hoe gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen. Deze ervaring leert ons welke kwaliteiten echt duurzame gebouwen moeten hebben en hoe we ons eigen gebouwen adaptief en toekomstbestendig kunnen maken. Indien mogelijk werken we met hernieuwbare en circulaire materialen. We hebben het manifest "Wij gaan circulair" van de BNA onderschreven.


Al onze architect-partners zijn geregistreerd architect en BRIQUE architecten is lid van de Bond Nederlandse Architecten (BNA).

we werken o.a. voor